Publikationer

Her findes rapporter og skrifter udgivet af Dansk Landksabsøkologisk Forening i forbindelse med afholdte arrangementer. I perioden 1992 – 2006 blev material fra de årlige seminarer udgivet som publikationer og kan downloades her. Siden 2007 foreligger materialet som powerpoint-præsentationer, som kan downloades her.

 

SKRIFTER – udgivet 1992 – 2006

PRÆSENTATIONER – udgivet siden 2007

 

Oversigt over temaer og seminarer:

 • Marginaljorder og landskabet – marginaliseringsdebatten 10 år efter (1992)
 • Landskabsøkologiske problemer i kystzonen (1993)
 • Naturbeskyttelse og det almindelige agerland (1994)
 • Nye vinkler på kulturlandskabet (1995)
 • Landskabet og de alternative driftsformer (1996)
 • Naturkvalitet og landskab (1997)
 • Transport og landskab (1998)
 • Vandet i landskabet (1999)
 • Træer i landskabet (2000/2001)
 • Bynære landskaber (2002/2003)
 • Den administrative inddeling og landskabet (2004)
 • Byen, landskabet og planlægningen (2006)
 • Vandet i landskabet – nye trends og politikker (2007)
 • Hverdagslandskabet og den europæiske landskabskonvention (2009)
 • Bynatur og byøkologi – fremtidige udfordringer (2010)
 • Har vi behov for en ny landboreform? (2011)
 • Naturen i det intensivt udnyttede agerland (2012)
 • Målrettet regulering i landbrugslandskabet (2013)
 • Agerlandets småbiotoper i et landskabsøkologisk perspektiv (2014)