Præsentationer

  • Vandet i landskabet – nye trends og politikker (2007)
  • Hverdagslandskabet og den europæiske landskabskonvention (2009)
  • Bynatur og byøkologi – fremtidige udfordringer (2010)
  • Har vi behov for en ny landboreform? (2011)
  • Naturen i det intensivt udnyttede agerland (2012)
  • Målrettet regulering i landbrugslandskabet (2013)
  • Agerlandets småbiotoper i et landskabsøkologisk perspektiv (2014)
  • Naturgenopretningen og landskabet (2016)