Materiale fra årsseminaret 2016: Naturgenopretningen og landskabet

Indlæg fra årsseminaret 2016 kan downloades nedenfor

Seminaret blev afholdt torsdag den 25. februar 2016 i Festauditoriet Frederiksberg Campus, KU (Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg C.).

Læs bestyrelsens artikel om temaet her.

Klick på programpunkterne for at læse de enkelte indlæg.

Program:

1. Indledning: Et historisk rids – baggrund, lovgivning og en opsummering af de overordnede resultater

9.00                     Kaffe og registrering

9.30                     Det lange perspektiv – Skiftende formål med naturgenopretning

                            Søren B.P. Kristensen (Dansk Landskabsøkologisk Forening)                             

9.50                     Det historiske overblik over Naturgenopretningslovgivningen og –indsatsen

                             Mikael Kirkebæk (Naturstyrelsen)

10:10                   Kaffepause

 

2. Eksempler på naturgenopretningsprojekter

10.40                  Skjern A – resultat og proces om Danmarks største natur projekt

                            Mads Bank-Mikkelsen (Naturstyrelsen, Blåvandshuk)

11.00                  Vildsted sø – jordfordelingsproblematik

                            Jan Thaysen (Orbicon)

11.20                  Almindingen- nye metoder til naturpleje med ”rewilding” ?

                            Michael Stoltze (Naturstyrelsen, Bornholm)

11.40                  Diskussion

12.00                  Frokost

 

3. Perspektiver og resultater – hvad er det for en udvikling der er sket?

12:45                 Hvad har vi opnået fra et biodiversitetsperspektiv: Genopretning vs gl. natur?

                            Hans Henrik Bruun (Københavns Universitet)

13.10                  Hvad er værdien af naturgenopretning i et miljøøkonomisk perspektiv?

                            Thomas Lundhede (Institut for Fødevare- og Naturresourceøkonomi)

 13.35                 Hvordan skal god naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

                            Søren Præstholm (Skovskolen, IGN)

 14.00                 Kaffepause

 

4. Fremtidens naturgenopretning – nye rammer og nye partnerskaber?

14.25                 Fremtidens naturgenopretning set fra et kommunalt perspektiv

                            Hanne Steensen Christensen (Lejre kommune)

14.40                 Den Danske Naturfond– hvordan udmøntes den i praksis?

                            Direktør Flemming Nielsen

14.55                 Hvad synes DN om de nye rammer for naturgenopretning?

                            Formand Ella Maria Bisschop-Larsen

15.15                 Diskussion

16.00                 Afslutning