Fyraftensseminar om Geopark Odsherred

Fyraftensmøde om Geopark Odsherred i et landskabsperspektiv

Tid: 11. januar 2016 kl. 17.00

Sted: Aud. Landskab, 2. sal midt for i Forhuset (den gamle bygning), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

I september blev Geopark Odsherred anerkendt af UNESCO, og blot et år efter blev Geoparken indlemmet i et nyt program direkte under UNESCO. Geoparkens formål er at etablere, drive og udvikle Geopark Odsherred inden for følgende 4 temaer; (1) Landskabet, naturen og geologien, (2) Kulturhistorien, (3) Kunsten, og (4) Fødevarerne og råvarerne. Derfor er det nutidige landskab en meget vigtig del af parkens fokus – både i forhold til formidling og beskyttelse. Da Geopark-udpegningen omfatter hele kommunen, er det ikke kun de geomorfologisk vigtige Odsherred-buer, der formidles og beskyttes, men derimod alle landskabstyper og -områder. Til dette fyraftensmøde vil der blive sat fokus på, hvordan Geoparken arbejder med beskyttelse, udvikling og formidling af landskaberne i Odsherred Kommune.

Program (tidspunkter er ca.):

17.00-17.05 – Velkomst ved Søren B. P. Kristensen, Formand for Dansk Landskabsøkologisk Forening

17.05-17.35 – Arbejdet med landskab, landskabsformer og geologi i Geopark Odsherred ved Jakob Walløe Hansen

17.40-18.10 – Formidling af landskaber og landskabsformer i Geopark Odsherred – med særlig fokus på Geopark-festivalen ved Paya Hauch Fenger

18.10-18.30 – Fælles diskussion og mulighed for spørgsmål.

 

Jakob Walløe Hansen er geolog og ansat i Geopark Odsherred.

Paya Hauch Fenger er PhD studerende ved Det Kongelige Kunstakademi og ansat i Odsherred Kommune.