Fyraftensmøde om 250 års kortlægning af det danske landskab & Generalforsamling 2017

DLF afholder fyraftensmøde onsdag d. 26 april kl 17, hvor Stig Svenningsen, Ph.d. og forsker ved Kort- og luftfotosamlingen, Det Kgl. Bibliotek, vil fortæller om ”250 års kortlægning af det danske landskab – Historien om hvordan kartografisk information ændrede status fra militær hemmelighed til offentlige miljødata”. Mødet foregår i von Langen mødesalen, (Lokale F1-11), 1. sal i Fælleshuset (indgang via hoveddør i den nye bygning), Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg. Alle er velkommen til fyraftensmødet – tag gerne kollegaer og studerende med (sæt gerne denne plakat op/del med jeres netværk). Tilmelding sker på Billetto: https://billetto.dk/e/fyraftensmode-om-250-ars-kortlaegning-af-det-danske-landskab-billetter-189777

Efter mødet afholdes den årlige generalforsamling i DLF, der traditionen tro indledes med ost og rødvin. Vi ser meget gerne, at nye friske kræfter stiller op til bestyrelsen, så foreningens arbejde kan afspejle de interesser og ønsker, der gør sig gældende blandt medlemmerne.

Dagsorden:

 1. Opdækning og servering: Ost og Rødvin
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab ved kassereren
 5. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelse
 6. Valg af revisor.
 7. Valg af repræsentant til IALEs råd.
 8. Valg af kontaktperson til IALE-Europe
 9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fortsat kontingent på  250kr, studenter 125kr. Kontingentet omfatter både Dansk Landskabsøkologisk Forening, IALE-International og IALE-Europe.
 10. Indkomne forslag fra medlemmerne, herunder forslag til emner for kommende fyraftensmøder.
 11. Diskussion af emner til årsseminaret som planlægges afholdt februar 2018.
 12. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen til Søren Bech Pilgaard Kristensen: sk@ign.ku.dk  eller Stig Roar Svenningsen : stsv@kb.dk , d. 26. april inden kl. 11, af hensyn til bespisningen, der er gratis. Du kan også tilmelde dig på Billetto: https://billetto.dk/e/fyraftensmode-om-250-ars-kortlaegning-af-det-danske-landskab-billetter-189777