Fredninger og landskabet – 100 års balancegang mellem dynamik og stabilitet

I 2017 fejrer vi 100 års jubilæum for Naturfredningslovens ikrafttræden – loven, som markerede begyndelsen på den målrettede beskyttelse af Danmarks mest værdifulde natur og landskaber. Dansk Landskabsøkologisk forening gjorde status over den moderne naturfredning på sit 24. årsmøde den 2. marts 2017.

Læs bestyrelsens artikel fra Jord & Viden nr 1, 2017 om temaet her.

Du kan downloade oplæg fra mødet ved at klikke på titlen.

l. Indledning: Et historisk rids – baggrund, lovgivning og aktuelle udfordringer

9.00                     Kaffe og registrering

9.30                     Naturfredning og landskabsøkologi

        Søren B.P. Kristensen (Dansk Landskabsøkologisk Forening)

9.40                     100 år med naturfredning – skiftende mål og midler
                            
Henrik Vejre (Professor, IGN- Københavns Universitet)

ll. Fredningsinstrumentet: Muligheder og begrænsninger

10:00                   Aktuelle fredninger set fra Miljøstyrelsens perspektiv: behov og udfordringer

                            Søren Ferdinand Hansen (Miljøstyrelsen, København)

10.20                   Fredningsnævnet- hvordan har dets rolle udviklet sig over tid? Samspil med aktører

                            Henrik Rhod (Formand for fredningsnævnet for Bornholm)

10.40                  Kort pause

10.50                 Hvad er en god fredning? Hvilke aktører og hvilket samarbejde skal være til stede?

                            Birgitte Ingrisch (Danmarks Naturfredningsforening)

11.10                 Kort oplæg til debat: behøver vi fredninger når vi har planloven?

                           Lone Kristensen (Lektor i landskabsforvaltning, KU)

11.15                  Debat af formiddagens program

11.30                  Frokost

III.  Fredningsinstrumentet – eksempler og udfordringer

12:20                 Det samlende perspektiv- Brorfelde fredningen

                           Niels Hav Hermansen (leder af Natur & Miljø, Frederikssund Kommune)

12.40                 Maribo-søerne: Naturens vilkår ved Hejrede Sø siden 2005.
                           Jimmy Spuur Olsen (lodsejer, biolog og medlem af brugerrådet) 

13.00                 Maribo-søerne: fredningsinstrumentets placering i naturparkforvaltningen.

                           Frederik Cordes (Formand for brugerrådet)

13.20                 Kaffepause

lV. Alternativer og supplementer til fredningsinstrumentet?

13:50                 Fredning og naturkvalitet: får vi det vi har brug for?

                           Rune Engelbrecht Larsen (Medlem af DN’s Hovedbestyrelse, Forfatter)

14.15                 Hvordan sikres balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen – naturparker som eksempel

                           Trine Skov. (Friluftsrådet)

14.40                  Biosfærereservat Møn

                            Anette Tenberg (Koordinator, Biosfærereservat Møn)

15.25                  Diskussion

16.00                  Afslutning