DLF ekskursion til Allerød: Nyetableret natur og prioriteret naturpleje

Ekskursionen ledes af en erfaren, kommunal naturforvalter: skov- og landskabsingeniør Kurt Borella.

1. Nyetableret natur:
– Lynge natur- og Fritidsområde (del af Lynge grusgrav udlagt til naturformål)
– ’Lad det regne med frøer’ (ldrmf’). (Regnvandsområde og natur, Lynge)
– Årtusindeskifteskoven. (14 ha. løvskov etableret i år 2000 og udvidelse af denne med 7 ha. 2016)
– Rørmoseområdet. (Regnvandsområde, nyetableret skov, sletter)


2. Naturnær havedrift: Børstingerød (eksempel)


3. Naturpleje: Børstingerød Mose. (Fredet tørvemose. Urørt natur – naturpleje)

Transport i privatbiler. Tilmelding senest fredag 30.09 med oplysning om evt. ledige bilpladser til: helweg.ovesen@get2net.dk

Kald e-mailen for: Allerød-ekskursion 08.10.2016

Mødested og start: Kl. 9:00 Lynge Natur- og Fritidsområde.

P-plads ved Lynge Bytorv (sidevej mod øst til Hillerødvej i Lynge; hold på den bageste/sydøstligste p-plads ved Centersøen).

Bus 336 kl.8.25 fra Allerød Station